Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 1. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và (trong những điều kiện nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này cũng giải thích các bước chúng tôi đã thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Sau cùng, Chính sách Bảo mật này giải thích các lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập trực tiếp các trang web Muare360 hoặc thông qua một trang web khác, bạn chấp nhận các thủ tục được mô tả trong Chính sách này.
   
  Chính sách Bảo mật này áp dụng cho Muare360. Chính sách Bảo mật này không nhất thiết áp dụng cho bất kỳ thu thập offline của các thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng xem dưới đây để biết chi tiết.
   
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bảo mật trên bất kỳ trang web nào khác mà không được điều hành bởi Muare360, Jsc mà trong đó Muare360 có liên kết đến hoặc có liên kết đến Muare360
   
  THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
   
  1.        Thu thập Thông tin
   
  Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn bằng nhiều cách khác nhau trên Muare360. Một mục tiêu thu thập thông tin cá nhân của bạn là cung cấp một kinh nghiệm hiệu quả, có ý nghĩa, và tùy chỉnh. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
   
  • giúp làm cho Muare360 dễ dàng hơn cho bạn sử dụng bằng cách không phải nhập thông tin nhiều hơn một lần.
  • giúp bạn nhanh chóng tìm thấy thông tin, sản phẩm, và dịch vụ.
  • giúp chúng tôi tạo ra nội dung có liên quan nhất với bạn.
  • thông báo cho bạn những thông tin mới, sản phẩm, và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
   
  (a) Đăng ký và Đặt hàng. Trước khi sử dụng các phần bất kỳ của Muare360 hoặc đặt hàng các sản phẩm, bạn phải hoàn tất một mẫu đăng ký trực tuyến. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được nhắc nhở để cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới, tên bạn, địa chỉ vận chuyển, và thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email, và số thẻ tín dụng. Nếu bạn đã chọn sử dụng phương thức thanh toán Bill Me Later®, bạn sẽ phải cung cấp bốn (4) chữ số bảo mật của bạn và ngày sinh của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này chỉ để tạo thuận lợi cho giao dịch của Bill Me Later® và sẽ không lưu trữ hoặc giữ các thông tin này trong các tập tin của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn về đất nước nơi bạn cư trú và / hoặc các quốc gia nơi tổ chức của bạn hoạt động, vì vậy chúng tôi có thể thực hiện theo pháp luật và các quy định, và cho giới tính của bạn. Các loại thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích thanh toán, để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn, để giao tiếp với bạn về đơn đặt hàng và Muare360, và cho mục đích tiếp thị nội bộ. Nếu chúng tôi gặp phải một vấn đề khi xử lý đơn đặt hàng của bạn, thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để liên lạc với bạn.
   
  (b) Địa chỉ Email. Một vài nơi của Muare360 cho phép bạn nhập địa chỉ email của bạn cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, để yêu cầu chúng tôi để thông báo cho bạn về những nhãn hiệu mới, sản phẩm mới, hoặc kích thước của sản phẩm; để đăng ký các bản tin email và các đề nghị đặc biệt, hoặc để đăng ký Muare360. Sự tham gia của bạn trong một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng là hoàn toàn tự nguyện, do đó bạn có một sự lựa chọn có nên tham gia và tiết lộ thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho người chiến thắng cuộc thi rút thăm trúng thưởng và trao giải thưởng cho người chiến thắng. Chúng tôi có thể đăng trên Muare360 tên và thành phố của người chiến thắng cuộc thi và rút thăm trúng thưởng. Bằng cách tham gia vào một cuộc thi hoặc tham gia rút thăm trúng thưởng, bạn có thể chọn tham gia để nhận bản tin email của chúng tôi và các đề nghị đặc biệt và điều này sẽ được công bố trong các quy tắc chính thức điều chỉnh các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng.
   
  (c) Cookies và Công nghệ khác. Giống như nhiều trang web, Muare360 sử dụng cookies và các cảnh báo web (còn gọi là công nghệ GIF rõ ràng hoặc "thẻ hành động – action tags") để tăng tốc độ chuyển hướng của bạn tới Muare360, nhận ra bạn và đặc quyền truy cập của bạn, và theo dõi việc sử dụng trang web của bạn.
   
  (i) Cookies là những mẩu nhỏ thông tin được lưu dưới dạng file văn bản bằng trình duyệt Internet của bạn trên ổ cứng của máy tính. Hầu hết các trình duyệt Internet ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookies. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookies từ các trang web hoặc loại bỏ các tập tin cookie từ ổ đĩa cứng của bạn, nhưng nếu bạn làm, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng các phần của Muare360. Chúng tôi phải sử dụng cookies để cho phép bạn lựa chọn sản phẩm, đặt chúng trong một giỏ mua hàng trực tuyến, và mua các sản phẩm đó. Nếu bạn làm điều này, chúng tôi lưu giữ hồ sơ của các hoạt động trình duyệt và mua hàng của bạn. COOKIES CỦA Muare360 KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ XÂM NHẬP Ổ ĐĨA CỨNG CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. Cookies của chúng tôi không phải là "phần mềm gián điệp."
   
  (ii) Các cảnh báo trên web hỗ trợ trong việc cung cấp các tập tin cookies và giúp chúng tôi xác định xem một trang web trên Muare360 đã được xem, và nếu có, bao nhiêu lần. Ví dụ, bất kỳ hình ảnh điện tử trên Muare360, chẳng hạn như là một biểu ngữ quảng cáo, có thể có chức năng như một cảnh báo web.
   
  (iii) Chúng tôi có thể sử dụng các quảng cáo của bên thứ ba để giúp nội dung trang web thích ứng với người sử dụng hoặc để phục vụ quảng cáo thay cho chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng cookie và các cảnh báo web để đo lường hiệu quả quảng cáo (chẳng hạn như những trang web được truy cập hoặc những sản phẩm được mua và trong số tiền). Bất kỳ thông tin mà các bên thứ ba thu thập thông qua các tập tin cookie và các cảnh báo web không liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập bởi chúng tôi.
   
  (iv) Như một ví dụ, Facebook thu thập thông tin nhất định thông qua các tập tin cookie và các cảnh báo web để xác định các trang web được truy cập hoặc những sản phẩm được mua. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin thu thập nào bởi Facebook thông qua các tập tin cookie và các cảnh báo web là không liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng được thu thập bởi chúng tôi.
   
  (d) Tập tin Lưu trữ. Điều đúng của hầu hết các trang web, các máy chủ của Muare360 tự động nhận ra các URL Internet mà từ đó bạn truy cập vào Muare360. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ địa chỉ giao thức Internet (IP) của bạn, nhà cung cấp dịch vụ Internet, và ngày / thời gian đóng dấu cho quản trị hệ thống, để xác minh, tiếp thị nội bộ, và các mục đích hệ thống xử lý sự cố. (Một địa chỉ IP có thể chỉ ra vị trí của máy tính của bạn trên Internet.)
   
  (e) Tuổi. Chúng tôi tôn trọng quyền của trẻ em. Chúng tôi không cố ý hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Ở những nơi khác trên Muare360, bạn có đại diện và đảm bảo rằng bạn đang có hoặc 18 tuổi hoặc sử dụng Muare360 với sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn dưới 13 tuổi, xin vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân cho chúng tôi, và dựa vào cha mẹ hoặc người giám hộ để hỗ trợ bạn.
   
  (f) Đánh giá Sản phẩm. Bạn có thể chọn để gửi đánh giá sản phẩm. Nếu bạn đăng bài đánh giá, chúng tôi sẽ hỏi địa chỉ email của bạn và vị trí địa lý. Nếu bạn gửi đánh giá, vị trí địa lý của bạn sẽ được hiển thị cho người dùng khác (địa chỉ email của bạn sẽ được giữ kín). Ngoài ra, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn gửi như là một phần của việc đánh giá có thể được đọc hoặc sử dụng bởi các du khách khác tới Muare360. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn chọn để gửi như một phần của đánh giá của bạn. Chúng tôi tin rằng bạn có thể đăng bài đánh giá hữu ích mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
   
  (g) Đánh giá Bizrate. Bizrate.com là một công ty độc lập cho phép người mua hàng đánh giá kinh nghiệm của họ trong việc truy cập và mua sắm tại các cửa hàng trực tuyến. Sau khi đặt hàng trên Muare360, bạn có thể nhận được cơ hội để cung cấp phản hồi về kinh nghiệm của bạn. Lựa chọn này là tùy chọn và sẽ không ảnh hưởng đến đặt hàng của bạn hoặc dịch vụ từ chúng tôi, có hoặc không bạn chọn để cung cấp phản hồi. Phản hồi của bạn được thu thập bởi Bizrate.com, không phải chúng tôi, và được quy định bởi chính sách bảo mật của họ, sẵn có tại http://shop.bizrate.com/content/privacy.html
   
  2.        Công bố và Sử dụng thông tin.
   
  (a) Sử dụng Nội bộ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý quá trình đặt hàng của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng trong nội bộ thông tin cá nhân của bạn để cải thiện nội dung của Muare360 và bố trí, để cải thiện tiếp cận cộng đồng và cho những nỗ lực tiếp thị của chúng tôi (bao gồm cả dịch vụ tiếp thị của chúng tôi và sản phẩm của chúng đến bạn), và để xác định thông tin thị trường chung về khách truy cập tới Muare360. Để tạo điều kiện sử dụng và sử dụng khác được mô tả trong Mục 2, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh dưới sự kiểm soát của Muare360.
   
  (b) Liên lạc với bạn: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về Muare360 và các đơn đặt hàng và giao hàng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email xác nhận khi bạn đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi có thể gửi cho bạn một thông báo dịch vụ liên quan đến vào những dịp hiếm khi nó là cần thiết (ví dụ, nếu chúng tôi phải tạm thời đình chỉ dịch vụ của chúng tôi để bảo trì.) Ngoài ra, bạn có thể gửi địa chỉ email của bạn cho những lý do như đăng ký dự thi hoặc rút thăm trúng thưởng, để yêu cầu chúng tôi để thông báo cho bạn về những nhãn hiệu mới, phong cách sản phẩm mới, hoặc kích thước của sản phẩm; để đăng ký bản tin email và các cung cấp đặc biệt, hoặc để đăng ký cho Muare360. Nếu bạn gửi địa chỉ email của bạn, chúng tôi sử dụng nó để cung cấp những thông tin cho bạn. Chúng tôi luôn luôn cho phép bạn huỷ đăng ký hoặc không tham gia nhận các email trong tương lai (xem mục không tham gia dưới đây, để biết thêm chi tiết). Bởi vì chúng tôi phải giao tiếp với bạn về đơn đặt hàng mà bạn chọn để đặt, bạn không thể chọn không nhận các email liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
   
  (c) Sử dụng Bên ngoài. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất và cung cấp cho bạn một sự lựa chọn tuyệt vời. Chúng tôi không bán, cho thuê, thương mại, giấy phép hoặc tiết lộ thông tin cụ thể của bạn hoặc những thông tin tài chính cho bất cứ ai khác hơn là các chi nhánh dưới sự kiểm soát của Muare360, ngoại trừ:
   
  (i) Khi xây dựng các gian hàng và các nhà bán lẻ trên Internet, chúng tôi đôi khi sử dụng người khác thay mặt chúng tôi để thực hiện các chức năng cụ thể. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi tiết lộ thông tin để giúp họ thực hiện dịch vụ của họ. Ví dụ, để cung cấp sản phẩm cho bạn, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin. Chúng tôi hợp tác với các bên thứ ba (ví dụ như Dịch vụ Bưu chính Việt Nam,  Chuyển phát nhanh Hợp Nhất, Chuyển phát nhanh Việt Mỹ, DHL, UPS, Federal Express …) để vận chuyển sản phẩm, để đảm bảo giao hàng, và để chúng tôi có thể có được thông tin phản hồi, cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi, và đo lường và nâng cao chất lượng các dịch vụ của bên thứ ba. Trong ví dụ của các chủ hàng, chúng tôi cung cấp cho họ một số thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ vận chuyển, email, và số điện thoại.
   
  (ii) Tương tự như vậy, để giúp bạn mua sản phẩm và cung cấp dịch vụ khách hàng cho bạn, chúng tôi phải cung cấp số thẻ tín dụng của bạn cho các công ty dịch vụ-tài chính như vi xử lý của thẻ tín dụng và các tổ chức phát hành. Khi chúng tôi gửi số thẻ tín dụng của bạn cho người được ủy quyền, chúng tôi sử dụng chuẩn mã hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn của nhà nước để bảo vệ thông tin của bạn. (Xem thêm về điều này dưới đây trong phần Bảo mật Dữ liệu.)
   
  (iii) Trong trường hợp bạn đã chọn để sử dụng phương thức thanh toán Bill Me Later®, để giúp bạn mua sản phẩm và cung cấp dịch vụ khách hàng cho bạn, chúng tôi phải cung cấp bốn mới nhất (4) chữ số của số bảo mật của bạn và ngày sinh của bạn với các công ty tài chính-dịch vụ xử lý giao dịch của bạn. Khi bạn gửi thông tin này tới chúng tôi để được phê duyệt và ủy quyền, chúng tôi sử dụng chuẩn mã hóa dữ liệu nhà nước để bảo vệ thông tin của bạn.
   
  (iv) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó để đáp ứng với yêu cầu từ các quan chức thực thi pháp luật tiến hành điều tra; trát tòa, lệnh của tòa án, hoặc nếu chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ thông tin đó bởi luật pháp. Chúng tôi cũng sẽ phát hành thông tin cá nhân, nơi tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, thực thi Điều khoản Sử dụng hoặc các thoả thuận khác, hoặc để bảo vệ bản thân chúng tôi hoặc người khác. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để giảm nguy cơ gian lận, hoặc nếu một ai đó sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Muare360 vì lý do bất hợp pháp hoặc để gian lận.
   
  (v) Chúng tôi sẽ không bán (hoặc thương mại hoặc cho thuê) các thông tin nhận dạng cá nhân cho các công ty khác như là một phần của khóa học thường xuyên của chúng tôi về kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể mua hoặc sáp nhập hoặc được mua lại bởi một công ty khác hoặc chúng tôi có thể bán một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi. Nếu điều đó xảy ra, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho một công ty khác, nhưng điều đó sẽ được công bố theo các Chính sách Bảo mật có hiệu lực.
   
  vi) Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không phải là thông tin cá nhân (như số lượng khách hàng hàng ngày đến một trang web cụ thể, hoặc số lượng của một đơn đặt hàng đã được đặt vào một ngày nhất định) với các bên thứ ba như các đối tác quảng cáo. Thông tin này không trực tiếp nhận dạng bạn hoặc người sử dụng bất kỳ.
   
  (vii) Chúng tôi có thể tiết lộ công khai tên, thành phố, và quốc gia của những người chiến thắng các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng.
   
  BẢO MẬT DỮ LIỆU
   
  Muare360 kết hợp các phương thức vật lý, điện tử, và hành chính để bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của bạn, bao gồm Secure Sockets Layer ("SSL") cho tất cả các giao dịch tài chính thông qua trang web này. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ trực tuyến các thông tin cá nhân của bạn, và chúng tôi cũng có một số bước để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong các cơ sở của chúng tôi. Truy cập thông tin cá nhân của bạn bị hạn chế. Chỉ có những nhân viên cần truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện một công việc cụ thể được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Cuối cùng, chúng tôi dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho việc bảo mật vật lý của một số phần cứng máy tính của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng các phương thức bảo mật của họ được bảo đảm đầy đủ. Ví dụ, khi bạn truy cập vào Muare360, bạn truy cập vào máy chủ được lưu giữ trong một môi trường vật lý an toàn, sau một lồng bị khóa và tường lửa điện tử.
   
  Trong khi chúng tôi sử dụng biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật hoàn toàn. Hiện nay, bảo mật hoàn toàn 100% không tồn tại ở bất cứ nơi nào trực tuyến hoặc offline.
   
  LOẠI BỎ / HIỆU CHỈNH
   
  Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ (a) hiệu chỉnh hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn; (b) ngăn chặn việc gửi email đến địa chỉ email của bạn, và / hoặc (c) vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn bất kỳ việc mua hàng nào trong tương lai thông qua tài khoản đó. Bạn có thể tạo những yêu cầu này bằng cách gọi điện thoại, hoặc gửi email yêu cầu của bạn tới Nhóm Hỗ trợ Khách hàng Muare360 theo số điện thoại 0912 60 80 99 hoặc : email cs@Muare360
   
  Xin vui lòng không email thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin nhạy cảm khác.
   
  THU THẬP OFFLINE, CÔNG BỐ & SỬ DỤNG THÔNG TIN
   
  Như bạn có thể mong đợi từ chúng tôi, phần lớn các thông tin mà chúng tôi thu thập và có được là thông qua Muare360, và Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng với thông tin cá nhân thu thập trực tuyến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin offline , nơi mà chúng tôi cũng cố gắng bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Một ví dụ liên quan đến một người nào đó gọi cho chúng tôi để đặt hàng hoặc đặt câu hỏi. Khi ai đó gọi, chúng tôi sẽ yêu cầu chỉ dành cho các thông tin cá nhân chúng ta cần để đặt hàng hoặc để trả lời các câu hỏi. Khi chúng ta cần phải lưu trữ thông tin (chẳng hạn như để thông tin), chúng tôi sẽ nhập nó vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi thông qua mã hóa SSL. (Xem phần Bảo mật Dữ liệu trên để biết thêm thông tin). Một ví dụ khác liên quan đến các bản fax. Nếu bạn fax một cái gì đó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hành động theo fax và sau đó, hoặc lưu trữ nó trong một kho khóa hoặc chúng tôi sẽ hủy các bản fax nếu không có cần phải giữ lại các thông tin. Có nhiều cách khác chúng tôi có thể tìm hiểu các thông tin cá nhân offline (ví dụ, chúng tôi giả định rằng ai đó có thể gửi cho chúng tôi một lá thư bao gồm một số thông tin địa chỉ người gửi), và Chính sách này không thảo luận hoặc cố gắng để dự đoán tất cả những phương pháp hay sử dụng. Như chúng tôi đã đề cập, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý toàn bộ thu thập ngoại tuyến, sử dụng, và tiết lộ thông tin nhất quán với thông lệ có liên quan trực tuyến của chúng tôi.
   
  CẬP NHẬT CHO CHÍNH SÁCH NÀY
   
  Nếu chúng tôi thay đổi hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi và cập nhật trên Muare360 để các bạn luôn luôn biết về những thông tin chúng tôi thu thập, sử dụng và công bố. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách Bảo mật này theo thời gian, do đó bạn sẽ biết nếu Chính sách Bảo mật này đã được thay đổi hoặc cập nhật. Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0912 60 80 99 hoặc cs@Muare360.